för Hemmet

Teletext ett hjälpmedel i vardagen

Teletext hjälper dig som på grund av nedsatt hörselförmåga inte utan betydande svårighet kan använda vanlig telefon. Med Teletext kan du obehindrat ringa och tala med vänner, släktingar och utföra dina vardagliga ärenden över telefon bekvämt och säkert.

Med Teletext kan du i realtid läsa vad motparten i telefonsamtalet säger. Texten, som visas i en skärm, kan anpassas med storlek och kontrasterande färger efter dina önskemål. Det är mycket lätt att använda Teletext och passar såväl unga som gamla.

 

”Vem kan få Teletext?”

-Du kan få teletext om du är döv, hörselskadad eller av annan orsak har betydande svårigheter att använda vanlig telefon.

”Hur skaffar jag Teletext?”

-För att få tillgång till teletext behövs stöd från ditt Landsting. Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler som ska finnas. Därför varierar det vart man vänder sig för att få hjälpmedel. Kontakta oss så guidar vi dig rätt!