för yrkeslivet

Teletext hjälper dig som har nedsatt arbetsförmåga på grund av hörselnedsättning. Teletext kan underlätta för dig att:

  • få eller behålla en anställning
  • starta eget
  • delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller
  • delta i skolans arbetslivsorientering

 

Hur skaffar jag teletext?

– För att få tillgång till teletext i ditt arbete behövs stöd från arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att personer med nedsatt hörsel får rätt hjälpmedel till sin arbetsplats. Vi hjälper dig med det underlag som arbetsförmedlingen behöver för att du ska få Teletext. Kontakta oss gärna!

 

Regler som styrker din rätt till hjälpmedel:

Förordning (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten