Vilka är vi

Vi är entreprenörer som brinner för kommunikation och inklusion. Vi talar ofta om inklusivitet och vad vi menar med det är förenklat en förlängning av begreppet tillgänglighet. Att kunna ha tillträde till ett sammanhang är inte detsamma som att inkluderas i det. Som exempel kan nämnas att det finns många bra tekniska hjälpmedel som bistår personer med funktionsnedsättning i deras yrkesliv, dessa hjälpmedel ger dess användare tillträde till arbetsmarknaden men inkluderar dem inte.

Vi lever i ett samhälle där de tekniska möjligheterna synes näst intill oändliga. Vår vardag är kantad av avancerad teknik som i sig kan bidra till att skapa ett delaktigt och inkluderande samhälle. Telefonen har emigrerat från att vara ett verktyg för talad kommunikation på distans till att idag vara ett avancerat kommunikations redskap som ger användaren möjlighet att hämta och lämna information i helt nya sammanhang och på helt nya sätt.

Det vi gör är att identifiera och exploatera de möjligheter modern teknik ger användare med speciella behov. Många av de funktioner i ny teknik som kan tillföra den genomsnittlige användaren något lite extra, kan för användaren med speciella behov öppna för något som aldrig tidigare varit möjligt. Vi hittar samband, möjligheter och ser de förutsättningar som finns. Ibland har utvecklingen resulterat i en produkt som i kombination med en tjänst ger användare med speciella behov unika möjligheter, ibland har utvecklingen resulterat i en produkt som i sig, utan några tillägg, ger användare med speciella behov möjligheter att inkluderas i sammanhang.

I de fall där konsumentprodukter i sig ger användare med speciella behov möjligheter att inkluderas i sammanhang ser vi det som vår uppgift att informera och sprida kunskap till dem som kan gagnas av den. I de fall där konsumentprodukter som kombineras med annan tjänst eller produkt ger användare med speciella behov rätta förutsättningar för inklusion vill vara den som på ett ansvarsfullt sätt levererar och tillhandahåller den kompletterande tjänsten.